Descriere generala:

Centrul Cultural German și Britanic LINGUA FRANCA în parteneriat cu CLFP oferă cursuri de limbi straine (engleză, germană) sprijinind dezvoltarea profesională pe tot parcursul vieții precum și dezvoltarea capacităților de a identifica și de a se comporta corespunzător conform convențiilor sociale și aspectelor culturale europene.

logo

În contextul unei globalizări tot mai accentuate și a integrării în Uniunea Europeană,  dobândirea competențelor cheie pentru învățarea de-a lungul vieții adoptate de Parlamentul și Consiliul European în 2006 reprezintă mai mult decât o necesitate și un avantaj pentru toate persoanele interesate de a își dezvolta cariera într-un mediu european. Aceste competențe comune sunt necesare oricărui individ pentru formare și dezvoltare personală, incluziune socială și cetățenie activă.