Consiliere lingvistica in parteneriat cu Laren Company

Consiliere dosar angajare

  1. Redactare CV Europass în limba engleză sau în limba germană (25 ron pagină/A4, 12 Times New Roman);
  2. Redactare scrisoare de intenție în limba engleză sau în limba germană (25 ron pagină/A4, 12 Times New Roman);11.07.12-mjs_ft_career-development-4_4219138_586_366_80_s_c1
  3. Traducere autorizată Ministerul Justiției documente oficiale: diplomă de studii, foaie matricolă, certificat de naștere, cazier, certificat de căsătorie, etc. (33,5 ron/pagină preț conform Legii nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 386 din 8 iunie 2012, şi intrată în vigoare la 1 ianuarie 2013);
  4. Recomandări și îndrumări de angajare pentru personalul din domeniul medical, tehnic, etc.;
  5. Realizarea unui interviu de portofoliu pentru locul de muncă vizat (din domeniile: medical, technic, IT, economic, juridic), în limba engleză sau limba germană, interviu filmat și stocat pe suport CD/DVD/stick USB. Acest interviu reprezintă un element important în portofoliul dumneavoastră de angajare, sporindu-vă șansele de obținere a unui loc de muncă. Pregătire, realizare interviu, editare, stocare 150 ron.

Consiliere dosar studii în străinătate

  1. Redactare CV Europass în limba engleză sau în limba germană (25 ron pagină/A4, 12 Times New Roman);
  2. Redactare scrisoare de intenție în limba engleză sau în limba germană (25 ron pagină/A4, 12 Times New Roman);NLP
  3. Traducere autorizată Ministerul Justiției documente oficiale: diplomă de studii, foaie matricolă, certificat de naștere, cazier, certificat de căsătorie, etc. (33,5 ron/pagină preț conform Legii nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 386 din 8 iunie 2012, şi intrată în vigoare la 1 ianuarie 2013);
  4. Recomandări, îndrumări și consiliere pentru alegerea unei universități, obținerea de burse de studiu, burse de practică de vară, schimburi de experiență;