Consiliere lingvistica

Consiliere dosar studii

  1. Redactare CV Europass în limba engleză sau în limba germană (25 ron pagină/A4, 12 Times New Roman);
  2. Redactare scrisoare de intenție în limba engleză sau în limba germană (25 ron pagină/A4, 12 Times New Roman);
  3. Traducere autorizată Ministerul Justiției documente oficiale: diplomă de studii, foaie matricolă, certificat de naștere, cazier, certificat de căsătorie, etc. (33,5 ron/pagină preț conform Legii nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 386 din 8 iunie 2012, şi intrată în vigoare la 1 ianuarie 2013);
  4. Recomandări, îndrumări și consiliere pentru alegerea unei universități, obținerea de burse de studiu, burse de practică de vară, schimburi de experiență;
three-ways-studying-abroad-can-help-your-post-grad-job-search_16001154_800783681_0_0_14039927_500