Accesul la bibliotecă

Accesul la cărțile din cadrul centrului cultural britanic și german LINGUA FRANCA se face pe baza unui permis de bibliotecă.

Pentru obținerea permisului de bibliotecă vă trebuie următoarele:

  • copie carte de identitate (pentru copii până în 14 ani copie C.I. părinte/tutore)
  • formular de înscriere la bibliotecă (disponibil la sediul centrului cultural)

Accesul la sala de lectură este gratuit.

Numărul maxim de cărți împrumutate: 3.

Durata împrumutului: 10 zile lucrătoare.